Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Matematika a její aplikace

*Kliknutím na titul nebo jeho obálku
se Vám rozbalí sekce s vypsanými výstupy,
jejichž docílení učebnice podporuje.

1291 

Matematika a její aplikace 1 – 1. díl


U1 –  První díl pracovní učebnice Matematika a její aplikace autorů PaedDr. Hany Mikulenkové a doc. RNDr. Josefa Molnára, CSc., využívá tematického kompozičního pořádání: děti počítají vždy v rámci tematického celku (Léto, Na poště, Letecký den apod.), což umožňuje nevšední měrou rozvíjet mezioborové souvislosti.

Kat. č. 1291, ISBN 80-7230-158-6

Katalog Prodosu
1292 

Matematika a její aplikace 1 – 2. díl


U2 – Druhý díl pracovní učebnice Matematika a její aplikace autorů Mikulenková – Molnár využívající tematického kompozičního pořádání učiva.

Kat. č. 1292, ISBN 80-7230-159-4

Katalog Prodosu
1293 

Matematika a její aplikace 1 – 3. díl


U3 – Třetí díl pracovní učebnice Matematika a její aplikace autorů Mikulenková – Molnár využívající tematického kompozičního pořádání učiva.

Kat. č. 1293, ISBN 80-7230-160-8

Katalog Prodosu
2261 

Matematika a její aplikace 2 – 1. díl


U1 – První díl pracovní učebnice matematiky doc. RNDr. Josefa Molnára, CSc., a PaedDr. Hany Mikulenkové inovované dle požadavků RVP vychází z oblíbené učebnice Matematika 2 – 1. díl nakladatelství Prodos a postupně starší publikace nahradí.

Kat. č. 2261, ISBN 978-80-7230-181-2

Katalog Prodosu
2262 

Matematika a její aplikace 2 – 2. díl


U2 – Druhý díl pracovní učebnice matematiky doc. RNDr. Josefa Molnára, CSc. a PaedDr. Hany Mikulenkové inovované dle požadavků RVP ZV vychází z oblíbené učebnice Matematika 2 – 2. díl nakladatelství Prodos a postupně starší publikace nahradí.

Kat. č. 2262, ISBN 978-80-7230-182-9

Katalog Prodosu
2263 

Matematika a její aplikace 2 – 3. díl


U3 – Třetí díl pracovní učebnice matematiky doc. RNDr. Josefa Molnára, CSc., a PaedDr. Hany Mikulenkové inovované dle požadavků RVP vychází z oblíbené učebnice matematiky nakladatelství Prodos a postupně starší publikace nahradí.

Kat. č. 2263, ISBN 978-80-7230-183-6

Katalog Prodosu
3251 

Matematika a její aplikace 3 – 1. díl


U1 – První díl pracovní učebnice matematiky autorů Josefa Molnára a Hany Mikulenkové pro třetí ročník inovované dle požadavků RVP vychází z původní učebnice Matematika 3 – 1. díl nakladatelství Prodos. Snadno rozpoznatelným prvkem těchto učebnic je metodický komentář v zápatí, který upozorňuje na mezioborové souvislosti, průřezová témata a další souvislosti, k nimž úlohy na dané stránce vedou. Nová učebnice postupně starší publikaci nahradí.

Kat. č. 3251, ISBN 978-80-7230-184-3

Katalog Prodosu
3252 

Matematika a její aplikace 3 – 2. díl


U2 – Druhý díl pracovní učebnice matematiky autorů Josefa Molnára a Hany Mikulenkové pro třetí ročník inovované dle požadavků RVP vychází z původní učebnice Matematika 3 – 2. díl nakladatelství Prodos. Snadno rozpoznatelným prvkem těchto učebnic je metodický komentář v zápatí, který upozorňuje na mezioborové souvislosti, průřezová témata a další souvislosti, k nimž úlohy na dané stránce vedou. Nová učebnice postupně starší publikaci nahradí.

Kat. č. 3252, ISBN 978-80-7230-185-0

Katalog Prodosu
3253 

Matematika a její aplikace 3 – 3. díl


U3 – Třetí díl pracovní učebnice matematiky autorů Josefa Molnára a Hany Mikulenkové pro třetí ročník inovované dle požadavků RVP vychází z původní učebnice Matematika 3 – 3. díl nakladatelství Prodos. Snadno rozpoznatelným prvkem těchto učebnic je metodický komentář v zápatí, který upozorňuje na mezioborové souvislosti, průřezová témata a další souvislosti, k nimž úlohy na dané stránce vedou. Nová učebnice postupně starší publikaci nahradí.

Kat. č. 3253, ISBN 978-80-7230-190-4

Katalog Prodosu
4231 

Matematika a její aplikace 4/1

U1
– První díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 4/1. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně. Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV. Učebnice zachovává vše originální, ověřené a oblíbené z původní řady učebnic, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.

Jednotlivé části učebnice jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Kat. č. 4231, ISBN
978-80-7230-203-1


Katalog Prodosu
4232 

Matematika a její aplikace 4/2

U2 – Druhý díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 4/2. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně. Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV. Učebnice zachovává vše originální, ověřené a oblíbené z původní řady učebnic, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.

Jednotlivé části učebnice jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.


Kat. č. 4232, ISBN 978-80-7230-204-8


Katalog Prodosu
4233 

Matematika a její aplikace 4/3

U3 – Třetí díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 4/3. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně. Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV. Učebnice zachovává vše originální, ověřené a oblíbené z původní řady učebnic, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.

Jednotlivé části učebnice jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.


Kat. č. 4233, ISBN I 978-80-7230-205-5


Katalog Prodosu
5231 

Matematika a její aplikace 5/1

U1 – První díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 5/1. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně.
Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV.

Je stejně jako učebnice pro čtvrtý ročník, na kterou přímo navazuje, inovovanou verzí podle požadavků stanovených RVP, naplňuje očekávané výstupy a klíčové kompetence, umožňuje uplatňovat mezioborové souvislosti a průřezová témata. Učebnice tedy sice zachovává ověřené a vyzkoušené postupy, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.

Kat. č. 5231, ISBN
978-80-7230-208-6


Katalog Prodosu
5232 

Matematika a její aplikace 5/2

U2
– Druhý díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 5/2. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně.
Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV.

Je stejně jako učebnice pro čtvrtý ročník, na kterou přímo navazuje, inovovanou verzí podle požadavků stanovených RVP, naplňuje očekávané výstupy a klíčové kompetence, umožňuje uplatňovat mezioborové souvislosti a průřezová témata. Učebnice tedy sice zachovává ověřené a vyzkoušené postupy, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.


Kat. č. 5232, ISBN 978-80-7230-209-3


Katalog Prodosu
5233 

Matematika a její aplikace 5/3

U3
– Třetí díl inovované pracovní učebnice, která vychází z původní Matematiky 5/3. Rozpoznáte ji mj. podle metodických komentářů v zápatí a podle přepracované obsahové náplně.
Učebnice má novou doložku MŠMT a učivem i metodikou odpovídá RVP ZV.

Je stejně jako učebnice pro čtvrtý ročník, na kterou přímo navazuje, inovovanou verzí podle požadavků stanovených RVP, naplňuje očekávané výstupy a klíčové kompetence, umožňuje uplatňovat mezioborové souvislosti a průřezová témata. Učebnice tedy sice zachovává ověřené a vyzkoušené postupy, ale zároveň prakticky naplňuje pojetí moderní učebnice dle RVP.


Kat. č. 5233, ISBN 978-80-7230-210-9


Katalog Prodosu
 
nahoru