Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Člověk a jeho svět

*Kliknutím na titul nebo jeho obálku
se Vám rozbalí sekce s vypsanými výstupy,
jejichž docílení učebnice podporuje.

1270 

Člověk a jeho svět 1


Inovativní učebnice Člověk a jeho svět 1 autorky Hany Danihelkové je strukturována přesně dle tematických okruhů stejnojmenného vzdělávacího oboru v RVP ZV. Vychází z původní učebnice prvouky, a především ji v katalogu Prodosu postupně nahradí.

Kat. č. 1270, ISBN 978-80-7230-187-4

Katalog Prodosu
2250 

Člověk a jeho svět 2


Inovativní učebnice Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ autorky Hany Danihelkové je strukturována přesně dle tematických okruhů stejnojmenného vzdělávacího oboru. Vychází z původní učebnice prvouky a postupně starší titul nahradí.

Kat. č. 2250, 978-80-7230-188-1

Katalog Prodosu
3240 

Člověk a jeho svět 3


Nová učebnice autorů PaedDr. Hany Danihelkové a Mgr. Radka Malého pro třetí ročník ZŠ oboru Člověk a jeho svět koresponduje s tematickými okruhy stejnojmenného vzdělávacího oboru v RVP ZV. Organicky navazuje na učebnice předchozích ročníků. Ke třetímu ročníku však mají žáci k dispozici i pracovní sešit.

Kat. č. 3240, ISBN 978-80-7230-189-8

Katalog Prodosu
3241 

Člověk a jeho svět 3 – Pracovní sešit


Pracovní sešit k nové učebnici Člověk a jeho svět 3 koresponduje s tematickými okruhy stejnojmenného vzdělávacího oboru v RVP ZV. Umožňuje praktickou aplikaci poznatků o světě kolem nás, obsahuje i úlohy projektového typu a úlohy pro práci s textem.

Kat. č. 3241, ISBN 978-80-7230-190-4

Katalog Prodosu
4270 

Místo, kde žijeme (4. + 5. ročník)

Nová tematicky koncipovaná učebnice pokrývá svým obsahem učivo doporučené k očekávaným výstupům tematického okruhu Místo, kde žijeme oblasti Člověk a jeho svět. Moderní komunikační koncepce činí výuku pro děti zábavnou a přitažlivou. S celou učebnicí lze pracovat ve čtvrtém i pátém ročníku.


Kat. č. 4270, ISBN 978-80-7230-221-5


Katalog Prodosu
4271 

Místo, kde žijeme – pracovní sešit (4. + 5. ročník)

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici obsahuje úlohy zaměřené na upevnění základních pojmů vysvětlovaných učebnicí, na rozvíjení dovednosti zpracovávat různorodé informace a promýšlet a zaznamenávat vlastní názor na probíranou problematiku. Inovativní jsou samostatné úkoly projektového rázu.

Kat. č. 4271, ISBN
978-80-7230-222-2


Katalog Prodosu
4280 

Lidé a čas 4. + 5. ročník

Nová tematicky koncipovaná učebnice pokrývá svým obsahem učivo doporučené k očekávaným výstupům tematického okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Moderní komunikační koncepce činí výuku pro děti zábavnou a přitažlivou. S celou učebnicí lze pracovat ve čtvrtém i pátém ročníku, obsah je však také rozdělen na část doporučenou pro 4. a část doporučenou pro 5. ročník.


Kat. č. 4280, ISBN 978-80-7230-225-3


Katalog Prodosu
4281 

Lidé a čas – pracovní sešit (4. + 5. ročník)

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici obsahuje úlohy zaměřené na upevnění základních pojmů vysvětlovaných učebnicí, na rozvíjení dovednosti zpracovávat různorodé informace a promýšlet a zaznamenávat vlastní názor na probíranou problematiku. Inovativní jsou samostatné úkoly projektového rázu.

Kat. č. 4281, ISBN
978-80-7230-226-0


Katalog Prodosu
4250 

Lidé kolem nás (4. + 5. ročník)

Nová tematicky koncipovaná učebnice pokrývá svým obsahem učivo doporučené k očekávaným výstupům tematického okruhu Lidé kolem nás vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Moderní komunikační koncepce činí výuku pro děti zábavnou a přitažlivou. S celou učebnicí lze pracovat ve čtvrtém i pátém ročníku.


Kat. č. 4250, ISBN 978-80-7230-223-9


Katalog Prodosu
4251 

Lidé kolem nás – pracovní sešit (4. + 5. ročník)

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici obsahuje úlohy zaměřené na upevnění základních pojmů vysvětlovaných učebnicí, na rozvíjení dovednosti zpracovávat různorodé informace a promýšlet a zaznamenávat vlastní názor na probíranou problematiku. Inovativní jsou samostatné úkoly projektového rázu.

Kat. č. 4251,
ISBN 978-80-7230-224-6


Katalog Prodosu
4260 

Člověk a jeho zdraví (4. + 5. ročník)

Nová tematicky koncipovaná učebnice pokrývá svým obsahem učivo doporučené k očekávaným výstupům tematického okruhu Člověk a jeho zdraví vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Moderní komunikační koncepce činí výuku pro děti zábavnou a přitažlivou. S celou učebnicí lze pracovat ve čtvrtém i pátém ročníku.

Kat. č. 4260, ISBN
978-80-7230-229-1


Katalog Prodosu
4261 

Člověk a jeho zdraví – pracovní sešit (4. + 5. ročník)

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici obsahuje úlohy zaměřené na upevnění základních pojmů vysvětlovaných učebnicí, na rozvíjení dovednosti zpracovávat různorodé informace a promýšlet a zaznamenávat vlastní názor na probíranou problematiku. Inovativní jsou samostatné úkoly projektového rázu.

Kat. č. 4261,
ISBN 978-80-7230-230-7


Katalog Prodosu
4290 

Rozmanitost přírody 4. + 5. ročník

Nová tematicky koncipovaná učebnice pokrývá svým obsahem učivo doporučené k očekávaným výstupům tematického okruhu Rozmanitost přírody vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Moderní komunikační koncepce činí výuku pro děti zábavnou a přitažlivou. S celou učebnicí lze pracovat ve čtvrtém i pátém ročníku, obsah je však také rozdělen na část doporučenou pro 4. a část doporučenou pro 5. ročník.


Kat. č. 4290, ISBN 978-80-7230-227-7


Katalog Prodosu
4291 

Rozmanitost přírody – pracovní sešit (4. + 5. ročník)

Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici obsahuje úlohy zaměřené na upevnění základních pojmů vysvětlovaných učebnicí, na rozvíjení dovednosti zpracovávat různorodé informace a promýšlet a zaznamenávat vlastní názor na probíranou problematiku. Inovativní jsou samostatné úkoly projektového rázu.

Kat. č. 4291, ISBN
978-80-7230-228-4


Katalog Prodosu
 
nahoru