Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Český jazyk a literatura

*Kliknutím na titul nebo jeho obálku
se Vám rozbalí sekce s vypsanými výstupy,
jejichž docílení učebnice podporuje.

1211 

Slabikář


Učebnice počátečního čtení autorů PaedDr. Hany Mikulenkové, Mgr. Radka Malého Ph. D. a ilustrátora Matěje Formana. Mimo jiné získala cenu pro nejkrásnější dětskou knihu na 14. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Kat. č
. 1211, ISBN 80-7230-134-9

Katalog Prodosu
1241 

Slabikář – Pracovní sešit 1


PS 1 – První díl Pracovního sešitu k Slabikáři je „živou abecedou“ zaměřenou na získání základních předchůdných dovedností pro čtení.

Kat. č. 1241, ISBN 80-7230-142-X

Katalog Prodosu
1242 

Slabikář – Pracovní sešit 2


PS 2 – Pracovní sešit 2 doplňuje Slabikář, je zaměřen na čtení s porozuměním a aktivní tvůrčí práci s textem.

Kat. č. 1242, ISBN 80-7230-143-8

Katalog Prodosu
1243 

Slabikář – Pracovní sešit 3


PS 3 – Pracovní sešit 3 doplňuje Slabikář, jsou zaměřeny na čtení s porozuměním a aktivní tvůrčí práci s textem.

Kat. č. 1243, ISBN 80-7230-144-6

Katalog Prodosu
1250 

Písanka – Cviky


Písanka s uvolňovacími cviky pro rozvíjení jemné motoriky.

Kat. č. 1250, ISBN 80-7230-138-1

Katalog Prodosu
1251 

Písanka 1


Písanka k Slabikáři s rozsahem od prvních písmen ke krátkým slovům.

Kat. č. 1251, ISBN 80-7230-139-X

Katalog Prodosu
1252 

Písanka 2


Písanka k Slabikáři s rozsahem od krátkých slov ke krátkým větám.

Kat. č. 1252, ISBN 80-7230-140-3

Katalog Prodosu
1253 

Písanka 3


Písanka k Slabikáři s rozsahem od krátkých vět k větám složitějším.

Kat. č. 1253, ISBN 80-7230-141-1

Katalog Prodosu
2211 

Český jazyk 2


Učebnice autorů Hany Mikulenkové a Radka Malého rozvíjí narativní metodu vyprávění, která integruje slohové, gramatické a literární učivo a nevšední měrou umožňuje realizovat mezioborové souvislosti.

Kat. č. 2211, ISBN 80-7230-112-8

Katalog Prodosu
2212 

Český jazyk 2 – Pracovní sešit


Praktický pracovní sešit je zaměřen na činnostní rozvíjení dovedností osvojených při práci s učebnicí.

Kat. č. 2212, ISBN 80-7230-113-6

Katalog Prodosu
2231 

Čítanka 2


Čítanka Hany Mikulenkové a Radka Malého je pořádána dle sezónního principu, ale netradičně je rozdělena na osm celků. Děti ročním „kurzem“ provádí postavička knihomola Emila, představuje jim knižní kulturu, upozorňuje na zajímavosti apod.

Kat. č. 2231, ISBN 80-7230-145-4

Katalog Prodosu
2232 

Čítanka 2 – Pracovní sešit


Pracovní sešit k Čítance 2 rozvíjí praktické dovednosti spojené se čtením: orientaci v textu, schopnost nalézt informaci, vyjádřit názor na obsah ukázky, kreativně s ní pracovat.

Kat. č. 2232, ISBN 80-7230-120-9

Katalog Prodosu
3211 

Český jazyk 3


Učebnice autorské dvojice Mikulenková – Malý navazuje na Český jazyk 2 formálně (narativní metoda) i obsahově (učivo).

Kat. č. 3211, ISBN 80-7230-124-1

Katalog Prodosu
3212 

Český jazyk 3 – Pracovní sešit


Praktický pracovní sešit je zaměřen na činnostní rozvíjení dovedností osvojených při práci s učebnicí pro třetí ročník. Stejně jako PS 2 obsahuje úkoly propojující jednoduše a funkčně slohové a literární učivo s mluvnicí.

Kat. č. 3212, ISBN 80-7230-125-X

Katalog Prodosu
3221 

Procvičujeme češtinu 3 – 1. díl


První sešitek "pětiminutovek" pro český jazyk zaměřených na zvládání základních pravopisných jevů v 3. ročníku ZŠ.

Kat. č. 3221, ISBN 80-7230-126-8

Katalog Prodosu
3222 

Procvičujeme češtinu 3 – 2. díl


Druhý sešitek "pětiminutovek" pro český jazyk zaměřených na zvládání základních pravopisných jevů v 3. ročníku ZŠ.

Kat. č. 3222, ISBN 80-7230-127-6

Katalog Prodosu
3231 

Čítanka 3


Čítanka 3 autorů Radka Malého a Hany Mikulenkové je opět navázáním na Čítanku 2. Postavička knihomola Emila provází čtenáře po celý rok pestrou škálou literárních textů rozdělených do osmi sezónně koncipovaných kapitol.

Kat. č. 3231, ISBN 80-7230-122-5

Katalog Prodosu
3232 

Čítanka 3 – Pracovní sešit


Pracovní sešit rozvíjí praktické dovednosti spojené se čtením: orientaci v textu, schopnost nalézt informaci, vyjádřit názor na obsah ukázky, kreativně ji rozvíjet.

Kat. č. 3232, ISBN 80-7230-123-3

Katalog Prodosu
4211 

Český jazyk 4

Učebnice Český jazyk 4 navazuje na učebnice pro 2. a 3. ročník. Respektuje v plném rozsahu požadavky RVP. Narativní (vyprávěcí) stavba učebnice propojuje komunikativní aktivity s gramatickým učivem a litera­turou, učivo je prostředkem k rozvoji každého dítěte.

Kat. č. 4211, ISBN 978-80-7230-213-0


Katalog Prodosu
4212 

Český jazyk 4 – pracovní sešit

Pracovní sešit přímo navazuje na každou vyučovací lekci a je v několika úrovních určen k rozvíjení získaných znalostí a dovedností při práci s učebnicí.

Kat. č. 4212, ISBN 978-80-7230-214-7


Katalog Prodosu
4225 

Čítanka 4

Čítanka 4 navazuje na titul pro 3. ročník a zcela odpovídá současným požadavkům na vzdělávání podle RVP. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se skvěle uplatnila i při tvorbě Čítanky pro 4. ročník. Je členěna žánrově s ohledem na zvyšující se nároky 2. období. Čtení se pro děti přirozeně stává aktivitou, která vede k vlastnímu rozvoji, ale také jim pomáhá najít si místo mezi ostatními. Skladba čítanky otevírá možnosti pro rozvoj dětí v citové a hodnotové sféře.

Kat. č. 4225, ISBN 978-80-7230-191-1


Katalog Prodosu
4226 

Čítanka 4 – pracovní sešit

Pracovní sešit rozvíjí praktické dovednosti spojené se čtením. Počítá už s vyspělejším čtenářem, který umí formulovat vlastní názory, orientovat se v textu a vyhledávat podstatné informace.

Kat. č. 4226, ISBN 978-80-7230-193-5Katalog Prodosu
4320 

Čítanka 4 – příručka pro učitele

Metodická příručka podává stručný metodický komentář k ukázkám Čítanky 4, představuje její kompozici a doporučuje vhodné postupy pro výuku v hodinách literární výchovy.

Kat. č. 4320, ISBN                

Katalog Prodosu


Katalog Prodosu
5211 

Český jazyk 5

Učebnice Český jazyk 5 završuje řadu učebnic pro 1. stupeň, navazuje na učebnice pro 2., 3. a 4. ročník. Stejně jako učebnice předchozí respektuje v plném rozsahu požadavky RVP. Narativní pojetí učebnice funkčně propojuje komunikativní, gramatické a literární učivo, které je přizpůsobené možnostem jednotlivých žáků různou obtížností jednotlivých komponent daného učiva.

Kat. č. 5211, ISBN 978-80-7230-217-8


Katalog Prodosu
5212 

Český jazyk 5 – pracovní sešit

Pracovní sešit přímo doplňuje každou vyučovací lekci a stejně jako předchozí pracovní sešity je rozvrstven tak, aby rozvíjel získané znalosti a dovednosti každého žáka.

Kat. č. 5212, ISBN 978-80-7230-218-5


Katalog Prodosu
5220 

Čítanka 5

Čítanka 5 navazuje na titul pro 4. ročník a završuje řadu čítanek vytvořených pro 1. stupeň. Je vytvořena podle současných požadavků na vzdělávání v RVP a vede k osvojování očekávaných výstupů ve 2. vzdělávacím období. Děti si upevňují a rozšiřují povědomí o jednotlivých žánrech, uvědomují si, že číst a rozumět přečtenému je pro ně zásadní dovednost.

Kat. č. 5220,  ISBN 978-80-7230-195-9


Katalog Prodosu
5221 

Čítanka 5 – pracovní sešit

Pracovní sešit podobně jako v předchozích ročnících doplňuje každou vyučovací lekci. Vzhledem k vyspělosti žáků je více orientován na formulaci vlastních názorů a jejich obhajobu a kreativní činnosti.

Kat. č. 5221, ISBN 978-80-7230-197-3


Katalog Prodosu
 
nahoru