Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk

ÚVOD DO E-PRŮVODCE RVP

 
 

Vítáme Vás na stránkách komplexního e-Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ nakladatelství Prodos.

e-Průvodce vytvoří metodický rámec pro vyučování podle Vašeho ŠVP tak, abyste se mohli plně věnovat tomu, o co jde především – samotné výuce. Najdete zde on-line interaktivní nástroj pro podporu ŠVP a výuky podle něj: pro tvorbu vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, pro popis výchovných a vzdělávacích strategií, pro tvorbu a úpravu učebních osnov. e-Průvodce je dále ideálním pomocníkem každého učitele při jeho přípravě na vyučování.

Přesvědčte se sami v ukázce využítí e-Průvodce při výuce podle ŠVP.

 

OBSAH A SEKCE TOHOTO PRODUKTU

 

Úvod

Obsahuje základní informace. Právě je čtete.

 

e-Průvodce

e-Průvodce je klíčová sekce. Obsahuje 1.) popis metodického materiálu, tj. obsahu stránek očekávaných výstupů, 2.) seznamy očekávaných výstupů dle RVP ZV pro první a druhé vzdělávací období a 3.) samotné stránky očekávaných výstupů roztříděné do podsekcí podle vzdělávacích oborů.

Výstupy jsou setříděny podle a) vzdělávacích oblastí, podle b) klíčových kompetencí a podle c) učebnic z edice Modrá řada, ve kterých jsou výstupy obsaženy. Je jen na Vás, které kritérium v danou chvíli upřednostníte.

Stránky výstupů mají jednotnou formu. Přehledně zpracovávají učivo a činnosti, které vedou k osvojení výstupů. Stručné tabulky zachycují i rozvržení učiva do ročníků. Dále je každý očekávaný výstup vztažen ke klíčovým kompetencím, a tak z e-Průvodce snadno zjistíte, jak kterou kompetenci podporuje dosažení daného OV. V neposlední řadě je součástí každého takto zpracovaného OV přehled využitelných mezioborových souvislostí, který ukazuje, že k dosažení mnoha výstupů vede i výuka v jiných vzdělávacích oborech než v těch, kterým jsou výstupy přiřazeny v RVP ZV atd.

 

Průvodce e-Průvodcem

Podává informace o fungování programu, ve kterém stránky výstupů pracují.

 

Váš ŠVP s e-Průvodcem

Jak materiály výhodně propojit s Vaším ŠVP a také při výuce podle něj je popsáno v této sekci.

 

Objednávka

Formulář pro objednání licence k e-Průvodci i výhodných balíčků učebnic s e-Průvodcem najdete právě zde. Dále je tu licenční ujednání a návod na spuštění systému ve Vašem počítači.

 

Projekty

Odkaz na související materiály nakladatelství Prodos.

 

Časově-tematické plány

Odkaz na související materiály nakladatelství Prodos.

 

Odkazy

Zde najdete externí odkazy na internetové stránky věnované RVP ZV i tvorbě ŠVP a stránky institucí zabývajících se základním vzděláváním.

 

Autoři

Vizitka tvůrců e-Průvodce.

 

Kontakty

E-maily a telefonní čísla na odbytové oddělení nakladatelství Prodos, na redakci e-Průvodce i na jeho spoluautory (pro vlastníky licence), naleznete zde.

 

Anketa

Svůj názor na tyto stránky nám můžete anonymně a jednoduše sdělit prostřednictvím Ankety.

 

FAQ

Často kladené dotazy související s e-Průvodcem.

 

HRAZENÁ A BEZPLATNÁ VERZE E-PRŮVODCE

On-line e-Průvodce má dvě varianty, bezplatnou a hrazenou.

• V bezplatné verzi máte ze stránek očekávaných výstupů k dispozici šest ukázek (z 1. období: OV 17, OV 33, OV 38 a z 2. období: OV 95, OV 124, OV 135), abyste mohli sami posoudit kvalitu projektu.

To by Vám nemělo bránit ve využití bezplatných materiálů jako je ukázkový projekt nebo časově-tematický plán pro vyučování literární výchovy ve 2. ročníku ZŠ a v účasti ve Fóru nebo využití Odkazů atd.

• Ovšem stěžejní partií projektu je bezpochyby hrazená sekce e-Průvodce a její vodorovné podsekce.

Jak získat licenci pro vstup do této sekce se dozvíte v sekci Objednávky.

 

 

TIŠTĚNÝ PRŮVODCE A ELEKTRONICKÝ E-PRŮVODCE

Obsah e-Průvodce vychází z tištěné publikace Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ. Pokud publikaci máte, bude pro Vás orientace v e-verzi snadná. Pokud ji nevlastníte, můžete využít některé z výhodných cenových nabídek společného nákupu Průvodce s e-Průvodcem v jednom balíčku.

K tištěné publikaci připravujeme také 2. díl věnovaný výstupům druhého období výuky na 1. stupni ZŠ. Avšak materiály z 2. dílu budou nejprve publikovány zde na www.pruvodcervp.cz, a to v rámci základní licence vzhledem k tomu, že je uživatelé našeho produktu potřebují mít ihned k dispozici.

Možná si ale kladete níže uvedenou otázku:

 

JAKÉ JSOU VÝHODY E-PRŮVODCE?

I pokud už vlastníte vytištěnou publikaci Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ, oceníte celou řadu výhod, které poskytuje tato on-line modifikace.

e-Průvodce je v prvé řadě snadno aktualizovatelný, takže například výstupy druhého období prvního stupně zde můžeme publikovat dříve, než vyjde jejich knižní verze.

e-Průvodce usnadňuje práci týmu několika uživatelů, kteří mohou pracovat souběžně a navzájem se doplňovat svými nápady. Dále e-Průvodce nabízí výhody spojené s internetovou prezentací – snadná orientace v textu, hypertextové odkazy, každou stránku lze bez problému vytisknout či elektronicky zkopírovat.

Dále je to prolinkování klíčových slov v textu, které Vám umožní aktuálně procházet souvisejícími pasážemi této strukturované publikace, aniž byste je museli složitě hledat nebo listovat knihou podle obsahu.

V neposlední řadě je obrovská výhoda v možnosti přeuspořádat informace v tabulkách dle různých kritérií (klíčové kompetence, očekávané výstupy, obsah učebnic atd.), aniž by se ztratily jejich vnitřní vazby. Více viz sekce Průvodce e-Průvodcem.

A na závěr tohoto neúplného výčtu dodejme, že e-Průvodce bude průběžně zdokonalován a propracováván, a to především na základě Vašich připomínek.

 

VYUŽITÍ UČEBNIC EDICE MODRÁ ŘADA

Nakladatelství Prodos se již dlouhou dobu specializuje na tvorbu učebnic a výukových materiálů pro první stupeň ZŠ. Je proto nasnadě, že učebnice nové edice Modrá řada, které v maximální míře vycházejí vstříc požadavkům RVP, se mohly stát jednak oporou distribuce učiva do ročníků a předmětů, jednak také zdrojem příkladů pro dokumentaci cesty k očekávaným výstupům.

Neznamená to ale, že by e-Průvodce nebyl využitelný bez učebnic Modré řady, ani naopak, že by výuka dle těchto učebnic bez e-Průvodce nebyla možná.

Výsledná podoba naší publikace dokazuje, že pokud máte k dispozici učebnice Modré řady, očekávaných výstupů tří zmíněných vzdělávacích oborů s nimi při výuce bez problémů docílíte. Pokud je však k dispozici nemáte, poslouží Vám e-Průvodce jako detailní podklad pro dosažení výstupů i na základě jiných materiálů.

 

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (HRAZENÉ I BEZPLATNÉ)

K licenci získáváte možnost konzultovat jakýkoliv problém přímo se spolutvůrci e-Průvodce. (Vizte sekci Kontakty.)

Využijte výhodné slevové nabídky při nákupu e-Průvodce s dalšími produkty nakladatelství Prodos. (Vizte sekci Objednávka.)

Přáli bychom si, aby Vám e-Průvodce co nejvíce usnadnil a zpříjemnil jak propracování ŠVP, tak výuku samotnou.

 
nahoru