Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk

PRŮVODCE e-PRŮVODCEM RVP

 
 

Jak e-Průvodce ovládat a co nejlépe využít jeho možnosti?

 

INTERAKTIVNÍ POLÍČKA

Oranžově vybarvená slova a zkratky označují hypertextové propojení. Hlavní aktivní prvky jsou:

Záložky – obsahy textů v levém postranním menu: umožňují „skákat“ v článcích po oddílech.

Oranžová slova a značky v textu: umožňují „projít“ na stránku či sekci, kterou slovo označuje.

Odkazy na katalog Prodosu: umožňují „prokliknout“ se na stránky nakladatelství Prodos, a to přímo na katalogové listy publikací, které jsou v rámci e-Průvodce zmiňovány.

 

JAK OVLÁDAT SEKCI E-PRŮVODCE

Sekce e-Průvodce je srdcem celého projektu. Funguje takto:

Po otevření sekce e-Průvodce se Vám na vodorovné liště zobrazí šest podsekcí: Očekávané výstupy | Klíčové kompetence | Učebnice | Český jazyk a literatura | Matematika a její aplikace | Člověk a jeho svět.

 

Podsekce Očekávané výstupy

Podsekce obsahuje přehledné seznamy všech očekávaných výstupů dle RVP ZV, se kterými e-Průvodce pracuje. Seznamy jsou dva; pro první a pro druhé období vzdělávání. Volbu mezi seznamy provádíte pomocí tlačítek vlevo nahoře.

Kliknutím na číslo výstupu (např. OV 33) se otevře stránka se specifikacemi výukových strategií, učiva, mezioborových souvislostí a klíčových kompetencí, které s daným výstupem souvisejí. 

V hlavním okně se Vám zobrazí kompletní stránka výstupu. Za linkou na levé straně máte stále k dispozici seznam očekávaných ostatních výstupů oblasti, kterou právě prohlížíte.

Hlavičky tabulek na stránce výstupu jsou aktivní: Umožňují Vám kdykoliv od popisu činnosti přejít kliknutím na detailní anotaci publikace, na kterou popis odkazuje. (Do podsekce Učebnice.)

Aktivní jsou také odkazy na poznámky a komentáře k tabulkám.

 

Podsekce Klíčové kompetence

V našem e-Průvodci se můžete orientovat nejen pomocí očekávaných výstupů, ale i prostřednictvím klíčových kompetencí. Kliknutím na název skupiny kompetencí Vám systém vypíše ty výstupy, které ji bezprostředně podporují. Po dalším kliknutí na Vámi zvolené číslo výstupu ze seznamu se dostanete k popisu konkrétní souvislosti daného OV s danou skupinou klíčových kompetencí.

Do této sekce se můžete dostat i přímo z kteréhokoliv výstupu – klikněte v něm na název kompetencí.

 

Podsekce Učebnice

V této podsekci máte k dispozici přehled učebnic, se kterými e-Průvodce pracuje. Ovšem nejen to: Kliknutím na obálku učebnice Vám e-Průvodce vytřídí ty očekávané výstupy, které učebnice napomáhá realizovat. Tento seznam obsahuje nejen výstupy, na které je primárně učebnice zaměřena, ale i výstupy, které s danou oblastí mezioborově souvisí. Např. u učebnic matematiky jsou uvedeny i výstupy z oblastí český jazyk a literatura a člověk a jeho svět.

Z takto vytříděného přehledu můžete přejít přes čísla výstupů opět na konkrétní popis činností a učiva, které k výstupu vedou. Pro uživatele Modré řady nakladatelství Prodos je užitečný i přesný stránkový odkaz.

 

 Podsekce Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět

Podsekce jsou vytvořeny na základě vzdělávacích oborů dle RVP ZV. Pokud víte, který obor Vás zajímá, nemusíte hledat výstup v seznamu, ale můžete si vybrat rovnou výstupy příslušející Vámi hledanému oboru.

 

TŘÍDĚNÍ INFORMACÍ Z PODSEKCÍ

e-Průvodce Vám tedy umožňuje třídit informace o dosahování očekávaných výstupů a klíčových kompetencí podle tří kritérií:

1. Můžete procházet jednotlivé výstupy a zjišťovat, jakými činnostmi, učivem a materiály jich dosáhnete.

2. Můžete však jít také opačným směrem: používáte-li (či chcete-li používat) učebnici z edice Modrá řada, můžete snadno zjistit, které výstupy jsou v ní podporovány.

3. Do třetice můžete totéž činit s klíčovými kompetencemi, a to opět obousměrně: Můžete k dané kompetenci hledat adekvátní výstupy, které ji podporují či naopak u výstupu zjišťovat, které kompetence u dětí bezprostředně posiluje.

Přejeme Vám příjemnou práci s tímto programem.

 
nahoru