Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
PRODUKTY     JAK OBJEDNAT     LICENČNÍ UJEDNÁNÍ     FUNGOVÁNÍ LICENCE
 
 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ pro koncové uživateleObjednáním licence v některém z nabízených rozsahů, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými smluvními podmínkami.

Licenční ujednání pro uživatele e-Průvodce mezi PRODOS spol. s r. o. (dále jen poskytovatel) a uživatelem e-Průvodce (dále jen uživatel).

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práva užívání softwarového produktu e-Průvodce pomocí on-line přístupu (dále jen užívání). Touto smlouvou získává uživatel právo užívání po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Software, na který se tato smlouva vztahuje, je chráněn autorským zákonem. Veškeré práva autorská a licenční jsou v držení nakladatelství Prodos spol. s r. o.

Touto smlouvou uživatel získává:

a. právo užívání po dobu 1 roku od první aktivace,

b. právo současného užívání produktu v počtu licencí, které objednal a uhradil,

c. právo na technickou podporu ze strany poskytovatele, která je poskytována e-mailem nebo prostřednictvím telefonické konzultace,

d. uživatel vlastnící licenci e-Průvodce může využívat on-line přístup do systému maximálně v počtu daném objednanými a uhrazenými licencemi,

e. právo pořizovat kopie chráněného obsahu pouze v rozsahu, který umožňuje autorský zákon [§ 30 odst. 2 pís. a) zák. 121/2000 Sb. a § 66 zák. 121/2000 Sb.] a toto licenční ujednání.

2. Povinnosti uživatele

Uživatel nesmí zejména:

a. používat takové postupy a technické prostředky, pomocí kterých by umožnil přístup k licencovaným informacím třetí osobě bez platné licence,

b. jakýmkoliv způsobem získaná data zpětně analyzovat nebo modifikovat,

c. půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat s uživatelskými licencemi.

3. Povinnosti poskytovatele

a. poskytovatel neručí za škody vzniklé nesprávným užíváním produktu,

b. vzhledem k charakteru produktu (on-line přístup přes Internet) poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost služby, pokud je tato dostupnost závislá na jiných subjektech než na poskytovateli,

c. v rámci jeho technických možností zajistit bezchybnou funkci produktu,

d. poskytnout uživateli potřebnou technickou podporu při řešení problémů spojených s on-line přístupem do systému e-Průvodce.

4. Platnost smlouvy

Tato smlouva je platná po dobu 1 roku od první aktivace on-line přístupu uživatelem.

 
nahoru