Tištěný Průvodce

Tištěný Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ je vlastně starším sourozencem toho elektronického. Cílem našich stránek bylo poskytnout uživateli veškerý komfort elektronické prezentace, při které nemá místo složité studium, ale spíše sledování odkazů a hledání souvislostí. Tištěný Průvodce však upoutá mnoha jinými kvalitami – jedná se o šanonovou vazbu, s jejímž obsahem můžete libovolně manipulovat, vyjímat si jednotlivé listy, doplňovat je o další materiály - mohou to být materiály Vaše nebo třeba doplňky našeho  nakladatelství (Projekty a časově-tematické plány), které Vám představujeme níže. Spolu s internetovou prezentací tak tvoří nedostižnou dvojici, která Vám může pomoci při tvorbě Vašeho ŠVP. Podrobnější informace, jak toho s Průvodcem dosáhnout, dostanete na stránkách nakladatelství Prodos.

Tištěný Průvodce obsahuje:

1. Soubor zpracovaných očekávaných výstupů obsahově totožný s obsahem e-Průvodce. Tento soubor o dvou stech stranách je uveden přehledným a vyčerpávajícím návodem, jak materiál využít při tvorbě ŠVP a mnoha dalšími přílohami, které usnadňují jeho využití.
Zajímá mne tištěný Průvodce

 

2. Jako samostatnou přílohu vkladné listy Průřezová témata – Projekty. Jde o doplňkovou sadu podkladů pro šest výukových projektů realizujících průřezová témata v prvním období výuky na ZŠ. Materiály obsahují scénáře a detailní návody k unikátním projektům pro nejmenší školáky včetně kopírovatelných podkladů určených přímo pro práci dětí.

Zajímají mne Projekty pro průřezová témata

 

3. Jako samostatnou přílohu vkladné listy Časově-tematické plány pro 1. vzdělávací období dle RVP ZV. Jedná se o soubor přehledných tabulkově zpracovaných týdenních plánů výuky, které samozřejmě počítají se všemi požadavky RVP ZV.

Zajímají mne Časově-tematické plány k učebnicím