Projekty pro první a druhé období vzdělávání jsou naším námětem, jak se vypořádat s realizací průřezových témat v tomto období. K dispozici jsou v tištěné podobě jako doplněk tištěného Průvodce.

Katalog Prodosu