* Své dotazy zasílejte na redakce@prodos-cz.cz. Nebo využijte ostatní kontakty nakladatelství.

 

 

Poslední OV prvního období má číslo 51 (okruh Člověk a jeho zdraví). Proč má první OV období druhého číslo 94 (okruh Komunikační a slohová výchova) a nikoliv 52?

Je to proto, že jsme z technických důvodů průběžně očíslovali všechny výstupy pro 1. stupeň ZŠ dle RVP ZV. Čísla mezi OV 51 a OV 94 pokrývají výstupy prvního období vzdělávacích oblastí Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Hudební výchova a následující. Tedy výstupy, které e-Průvodce prozatím nezpracovává. Celý seznam najdete zde. Tento postup nám umožňuje jednak odkazovat  jednotně (např. v rámci mezioborových souvislostí) na veškeré výstupy OV. Jednak umožňuje, abychom v budoucnu e-Průvodce rozšiřovali o materiály k dalším vzdělávacím oblastem, aniž by se narušila kontinuita a přehlednost jeho kompozice.

 

Neučím podle Modré řady. Znamená to, že e-Průvodce nevyužiji?

Ne. Nejdůležitějším úkolem, který e-Průvodce plní, je přiřazení učiva a vzdělávacích strategií k výstupům, jejich konktretizace a jejich navázání na klíčové kompetence. To vše při zpřehlednění mezioborových souvislostí. Předpokládáme, že tyto informace využijete, ať už učíte podle jakýchkoliv učebnic. Pokud ale námi používané učebnice použijete také, získáváte tím ne pomyslný, nýbrž hmatatelný systém ve vzdělávání podle RVP ZV.

 

Mohu na jednu licenci s e-Průvodcem pracovat ve škole a současně i doma? (problém IP adresy)

Ne. Máte možnost změnit IP adresu při zachování licence, a to celkem dvakrát za sebou (např. pokud si koupíte nové PC, pokud přestavujete síť, nebo třeba tehdy, kdy víte, že budete na jiném počítači pracovat delší dobu). Ale při změně vždy zaniknou práva na předchozí login a heslo, takže nemůže dojít k paralelnímu přihlašování dvou počítačů na stejné login a heslo. Pokud máte licenci jen pro jednoho uživatele, znamená to, že nemůžete pracovat v e-Průvodci na dvou počítačích současně.